Kalastusluvat ja -alueet

Kalastusluvat ovat voimassa alueittain.

Iijoen alaosa

Iijoen edustan merialue, Iijoen alaosa Raasakan voimalaitokselle asti, Raasakan voimalan yläallas, Raasakan voimalaitoksen ohittava Iijoen vanha uoma, vanhaan uomaan kuuluva Illin erityiskalastusalue sekä Iijoki Yli-Iin rajalle kuuluvat Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskuntain hallintaan. Kalastuskunnat järjestävät kalastusjärjestelyt ja suorittavat kalanhoitotoimia alueella. Kalastuskunnilla on hallinnassa myös metsähallituksen vesialueet Röyttän, Satakarin ja Kriisin-Ymmyrkäisen alueelta.

Raasakan yläaltaalle ja Illiin tehdään kirjolohen istutuksia veltoitteena että jakokuntien/Team Kalan omina istutuksina. Kesällä 2018 myös vanhan uoman hankkeen toimesta istutus. Istutusten jälkeen on kalastuskielto seuraavaan päivään klo 12 (muutoksia istutuspäiviin mahdollisia). Pyyntirajoitukset (max 3 istutuskalaa/lupa/päivä tai 6/perhe) ovat samoin aina voimassa. Muistetaan kohtuus kaikessa myös virkistyskalastuksessa! Silloilta kalastus on aina ehdottomasti kielletty jo kalastajien oman turvallisuuden vuoksi.

  • Virkistyskalastusluvat 50€ kausi, 25€ viikko, 9€ vuorokausi myy Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen, Iin Sillat tai suoraan Osuuskunta Team Kalan pankkitilille FI66 1108 3000 1011 81 (kirjoita viestikohtaan lupa-aika, nimesi ja osoite.)
  • Virkistyskalastusluvat perhe 65€, 30€,14€ myy Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen, Iin Sillat tai suoraan Osuuskunta Team Kalan pankkitilille FI66 1108 3000 1011 81 (kirjoita viestikohtaan lupa-aika, nimesi ja osoite.)
  • Tavallinen verkko 7 € - - Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen. Ei lohikalastusta.
  • Lohi ja muu kala 11 € - - Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen. Kaikki kalat
  • Lippoluvat 50 € 35 € 9 € myy Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen tai suoraan Osuuskunta Team Kalan pankkitilille FI66 1108 3000 1011 81 (kirjoita viestikohtaan lupa-aika, nimesi ja osoite.) HUOM palstapyyntialueilla ei saa lipota.

Kilpailut ja muut tilaisuudet vaativat aina erillisen luvan. Lisätiedot Risto Tolonen p. 0400 434798 tai kala@ii.fi

Olhavanjoki

Olhavanjoen edustalla ja Olhavanjoella kalastusoikeudet on Olhavan kalastuskunnalla. Olhavan edustan merialueen ja Olhavan joen kalastuksesta päättää Olhavan osakaskunta. Puheenjohtaja: Seppo Tapio, p. 044 7748 895, sihteeri: Ari Pernu, p.040 3100 210

Kalastus- ja sorsalupien myynti 2018: Verkko- ja sorsastusluvat Olhavan Osakaskunnan vesialueille voi lunastaa maksamalla lupamaksun osakaskunnan tilille FI89 5350 0250 0014 97. Viestikenttään merkinnät: Mikä lupa ja kappalemäärä, luvanhaltijan nimi. Lupamaksut vuonna 2018 ovat seuraavat: Sorsalupamaksu 25 €/henkilö, Verkkolupamaksu 20 €/8 verkkoa (8x30m), RAVUSTUS Olhavanjoki rauhoitettu 2018. Lupa on voimassa maksupäivästä vuoden loppuun. Kuitti lupamaksun suorittamisesta on pidettävä mukana pyynnissä.

Kuivajoki

Kuivajoen edustan merialueella ja Kuivajoen alaosalla kalastusoikeuksista vastaa Kuivajoen osakaskunta. Kuivajoen yläosalla kalastuskuntia ja vesialueen omistajia on useampia, kalastusjärjestelyistä huolehtii Kuivajoki ry. Kuivajoen yhteislupa-alue (Kuivajoki ry) myy kalastuslupia Heinikosken kylästä yläjuoksulle päin, aina Oijärven kylän rajaan asti. Kausiluvan hinta on 15€/kausi. Lupia myydään: Kukka ja Kemikalio Pirtissä Kuivaniemellä ja Kuivaniemen R-kioskilla. Lisätietoja puheenjohtaja Mauri Huhtala p. 08 7246 137.
Lisätiedot: www.kuivaniemenosakaskunta.fi

Kuivajoen yläosalla oleva Oijärvellä kalastusjärjestelyistä vastaa Oijärven kalastusyhdistys ry. Lupia myy Oijärven kauppa, p. 041 707 9381, lisätietoja: Puheenjohtaja Kauko Jokela p. 0400 304 570, sihteeri/rahastonhoitaja Jorma Hiltula p. 0400 397 976

Särkijärvi
Särkijärven kalastuskunta on vuokrannut järvellä olevat metsähallituksen vesialueen omistukseensa ja kalastuskunta hallitsee koko järven kalastusoikeuksia. Toimitsija Pirjo Särkiaho p. 040 729 5479, pirjo.sarkiaho@pp.inet.fi

Keski-Perämeren kalastusalue
Lakisääteiseen Keski-Perämeren kalastusalueeseen kuuluu Iin ja Haukiputaan kuntien edustan meren rannikon vesialueet. Kalastusalueeseen kuuluu myös Iijoen alaosa Raasakan voimalaitokselle asti sekä Olhavanjoen ja Kuivajoen vesistöalueet. Lupia myyvät kalastusoikeuden haltijat. Lisätiedot: Pasi Anttila p. 044 125 1900, pasi.anttila@kalatalousneuvonta.fi, ahven.net