Kalastus ja metsästys

Vesielementti on Iissä voimakkaasti läsnä. Iin kuntaa halkovat Iijoki, Olhavanjoki ja Kuivajoki, jotka olivat muinoin tärkeimpiä Perämeren vesireittejä. Merenrantaviivaa nyky-Iissä on yli 50 kilometriä. Iin asutus vahvistui olennaisesti 1300- ja 1400-luvun kuluessa, jolloin Perämeren rannikkoa asutettiin voimallisesti.

Tervetuloa Iin kalavesille!

Kuvassa jäisiä kaloja

Kalastus on Iissä elämäntapa

Kalastus on aina ollut merkittävä elinkeino Iissä. Kalansaaliit, kalanhoito, kalanviljely ja kalanjalostus antavat merkittävää toimeentuloa monille iiläiselle. Iin Rantakestilässä voi tutustua kalahautomoon ja yleensäkin Iin laajaan kalanhoitoon liittyviin kysymyksiin.

Ii on jylhien metsien ja soiden aluetta

Rannikolta pitkälle sisämaahan maiseman pohja lepää muinaisen Perämeren pohjan päällä. Metsien ja soiden vuorottelema mosaiikki on maiseman ominaispiirre, maasto vaikeakulkuinen, mutta kaunis. Erilaiset maalinnut kansoittavat suot ja metsät, ja tarjoavat lintuharrastajille ehtymättömän aarreaitan.