Kalaisat ja puhtaat vedet koukuttavat

Iin kuntaa halkovat Iijoki, Olhavanjoki ja Kuivajoki, jotka olivat muinoin tärkeimpiä Perämeren vesireittejä. Merenrantaviivaa Iissä on yli 50 kilometriä. Saaliskaloja ovat lähes kaikki Suomessa tavattavat kalalajit. Iijoki lähialueineen on myös yksi Suomen tärkeimmistä nahkiaisalueista.

Kalastuskohteita Iissä

Raasakan voimalaitoksen yläpuolinen alue on Iijoen suosituin ympärivuotinen virkistyskalastuskohde. Kesäisin alueelle istutetaan runsaasti pyyntikokoista kirjolohta. Iijoelta pyydetään myös kuhaa, haukea, ahventa sekä satunnaisesti taimenta. Viehekalastukseen tarkoitetulla alueella on kalastus sallittua vain kalastuskuntien luvalla. Myös onkimiseen ja pilkkimiseen tarvitaan lupa. Yläaltaalla järjestetään usein onkikilpailuja. Voimalan alapuolinen alue on suosittu taimenen uistelualue. Osoite: Virkkulantie 254, Ii (patosilta)

Rantakestilässä on hyvät mahdollisuudet kesä- ja talvikalastukseen. Onkimiseen ei tarvitse kalastuslupaa. Alueella on nuotiopaikka (omat puut mukaan), veneenlaskupaikka, veneen polttoainetankkaus- ja wc:n tyhjennyspiste. Mereltä pääsee Rantakestilään merkittyä veneväylää pitkin. Rantakestilässä sijaitsee Suomen ensimmäisen höyrysahan piippu ja kalastuskuntien keskushautomo, joka tuottaa vastakuoriutuneita siian poikasia sekä nahkiaisen toukkia istutuksiin.Osoite: Rantakestiläntie 14, Ii

Katso myös

Talvisin Iissä järjestetään useita pilkkikilpailuja ja kesäkuussa suositut Iin kala- ja maalaismarkkinat. Lisätietoa tapahtumista: ii.fi/kalenteri

Kalastuskunnat

Etelä- ja Pohjois-Iin jako/kalastuskunnat
Yhteyshenkilö Risto Tolonen p.0400 434798, kala@ii.fi

Olhavan osakaskunta
Olhavan edustan merialueen ja Olhavan joen kalastuksesta päättää Olhavan osakaskunta. Puheenjohtaja Seppo Tapio, p. 044 7748 895, sihteeri: Ari Pernu p.040 3100 210

Kuivaniemen osakaskunta

Kuivajoki ry
Kuivajoen yhteislupa-alue (Kuivajoki ry) myy kalastuslupia Heinikosken kylästä yläjuoksulle päin, aina Oijärven kylän rajaan asti. Puheenjohtaja Mauri Huhtala p. 08 7246 137

Oijärven kalastusyhdistys ry
Puheenjohtaja Kauko Jokela p. 0400 304 570, sihteeri/rahastonhoitaja Jorma Hiltula p. 0400 397 976

Särkijärven kalastuskunta
Pirjo Särkiaho p. 040 729 5479, pirjo.sarkiaho@pp.inet.fi

Iin Kalamiehet
Virkistyskalastuksen erikoisseuran tavoitteena kilpailu- ja nuorisotoiminnan edistäminen, kalavesien hoitoon positiiviisesti suhtautuminen sekä kalatalouden edistäminen Iissä. Puheenjohtaja: Kauko Kantola p.0400 137 573, sihteeri/rahastonhoitaja Vesa Rahikkala p. 040 5358 723, vesa.rahikkala@voimalohi.fi

Keski-Perämenen kalastusalue
Lakisääteiseen Keski-Perämeren kalastusalueeseen kuuluu Iin ja Haukiputaan kuntien edustan meren rannikon vesialueet. Kalastusalueeseen kuuluu myös Iijoen alaosa Raasakan voimalaitokselle asti sekä Olhavanjoen ja Kuivajoen vesistöalueet.

Osuuskunta Team Kala
Osuuskunnan tavoite on kalatalouden ja kalataloushankkeiden edistäminen Perämeren alueella. Osuuskunnan jäsenyyteen kuuluvat: Keski-Perämeren kalastusalue, Iin kunta, Etelä-Iin kalastuskunta, Linnatien Lohi, Merikirjo, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liito, Pohjois-Iin kalastuskunta, Ylikiimingin kalastuskunta, Etelä-Iin jakokunta, Iin Kala ay. Osuuskunta on toiminut pääasiaa kalastuskuntien kanssa yhteistyössä Rantakestilän hautomon kehittämiseksi. Osuuskunta on myös vastannut hautomon talviaikaisesta hoidosta ja on ollut omalta osaltaan kehittämässä nahkiaisen toukkien viljelyä hautomolla.Yhteyshenkilö Henri Kylli p. 045 605 1600.

Iijoen kehittäminen, vesistövisio 2030

Iijoen kehittämisellä tavoitellaan vaelluskalakantojen, erityisesti lohen ja meritaimenen, elvyttämistä sekä joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistämistä. Visioon on sovitettu yhteen vesihoidon, kalatalouden, virkistyskäytön ja elinkeinoelämän tavoitteita ja kehityssuuntia.

Raasakan vesivoimalaitoksen omistaja Pohjolan voiman yhtiö PVO-Vesivoima, Iin kunta ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat ovat sopineet lisäksi toimenpiteistä, joilla edesautetaan lohen, taimenen, siian ja nahkiaisten nousua Iijoen vanhaan luonnonuomaan sekä kehitetään alueen virkistyskäyttöä. Toimenpiteisiin on varattu viidelle vuodelle yhteensä 450 000 euroa, josta Iin kunnan osuus on 150 000 euroa.

Vanha luonnonuoma toimii nykyisellään voimalaitoksen ohijuoksutusreittinä ja tulvauomana. Kesällä vettä juoksutetaan velvoitteena 3,5 kuutiota sekunnissa ja talvella 1,5 (m3/s) Illinhaaraan kautta alajuoksulle. Kuluneen kesän aikana lisävettä on juoksutettu voimayhtiön toimesta vapaaehtoisesti 2–4 m3/s Uiskarin kalatielle kalan nousua varten. Jo viime kesän seurannassa nahkiaisen nousun vanhaan uomaan todettiin onnistuvan virtauksen lisäämisen myötä.

Lue lisää:Lohet lisääntyvät Iijoessa (tiedote 1.10.2018)

Videoita ja kuvia:Uiskarin kalatie Facebook sivuilta