Iin kunta ja Oulun kultuuripääkaupunki 2026

Iin kunta on mukana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden valmisteluissa yhdessä Oulun sekä 32 muun pohjoisen kunnan kanssa.

Oulun vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta vietetään teemalla kulttuuri-ilmastomuutos.
Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia, uusia yhteyksiä ja synnyttää vuorovaikutusta. Pohjoinen Suomi on eurooppalaisen kulttuurin näyttämö vuonna 2026 ja nyt on aika nostaa kulttuuri, kulttuurin tekijät ja taiteilijat arvoiseensa asemaan ja tunnistaa kulttuurin merkitys alueiden elinvoimalle.

Ii on mukana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodessa monipuolisella ohjelmalla: 

1. Kansainvälinen ympäristötaidetapahtuma Art Ii Biennaali

Kotoaki Asano: Frame&Thread / Art Ii Biennaali 2022 (Kuva: Jaani Föhr)

AIB2022-Kotoaki_Asano

Art Ii Biennaali on jo vuosia ollut kunnianhimoinen kokonaisuus: ajankohtaisia teemoja käsittelevä, korkeatasoista kansainvälistä taidetta ja rajat rikkovaa yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaalle tuova tapahtuma on ainoa laatuaan. Kansainvälisesti tapahtumasta vetovoimaisen tekee erityisesti sen sijainti ''kaukana kaikesta'' – omalaatuinen pohjoinen elämä ja luontosuhde kiinnostavat taiteilijoita ympäri maailmaa. 

Art Ii Biennaali linkittyy myös ilmastotietoiseen ajatteluun, jonka tulevina vuosina voidaan ennustaa korostuvan entisestään. Art Ii Biennaali tuo Euroopan, ajankohtaiset aiheet, vieraat kulttuurit ja uudet kokemukset lähelle, ja näin houkuttelee myös kaupunkilaisia matkaamaan ympäristöystävällisemmin lähiseuduille. 

2. IlmastoAreena

Ilmastoareena2021
Pieni Iin kunta loistaa ilmastokeskustelun keskeisenä areenana! IlmastoAreena on Suomen merkittävin ilmastofestivaali, jonka tavoite on tuoda kaikki äänet kuuluviin: päättäjien, elinkeinoelämän, aktivistien, tutkijoiden ja kansalaisten.

Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Ilmastoareenassa tutkitaan ja jaetaan ilmastomuutokseen liittyviä ratkaisuja kaikille elämänaloilla ja huolehditaan siitä, että matka kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa tapahtuu myös sosiaalisesti kestävällä tavalla. Areena käsittelee ilmastonmuutosta monitieteisesti ja taiteidenvälisesti. Keskusteluun kutsutaan myös kansalaispäättäjät sekä aktivistit. IlmastoAreena kokoaa erityisesti Euroopan maaseudut ja perifeeriset alueet keskustelemaan yhteisistä ongelmista ja ratkaisuista.

3. Ruokakulttuuritapahtuma, jossa taide, vieraanvaraisuus ja lähiruokakulttuuri yhdistyvät

Kuvituskuva leivät.

Tapahtuma on osa Arctic Food Lab -ohjelmakokonaisuutta. Yhteisöllisyyden, lähiruoan ja Pohjois-Pohjanmaalaisten perinteiden ympärille rakennettu ruokakulttuuritapahtuma, jonka pohjana on vanha iiläinen markkinaperinne sekä lähiruoan, erityisesti kalan, ja pohjalaisen vieraanvaraisuuden konsepti. Puhdas lähiruoka ja hyvinvointi sekä kestävä ruokakulttuuri, esimerkiksi ruokahävikin huomioiminen, otetaan ohjelmassa huomioon. Luonnon antimet kuten marjat, hillot ja mehut ovat olennainen osa konseptia. Ohjelman runkona ovat vuodenajat ja sesongit sekä joki ja meri pohjoisen ruoka-aittana.

Ruokatuotteita kehitetään paikallisten yritysten kanssa ja toiminta sidotaan maanviljelyn kehittämiseen ja maaseudun talkooperinteen elvyttämiseen. Alueen ihmiset ja erityisesti lapset ja nuoret otetaan mukaan kehitystyöhön ja yhteistyötä tehdään myös kunnallisen ateriapalvelun kanssa. 

4. Arktinen ympäristöresidenssi

Drop of the Troposphere / Art Ii Biennaali 2022 (Kuva: Jaani Föhr)

Art Ii Biennale 2022

Pohjoinen maisema ja ympäristö kohtaavat ilmastonmuutoksen vaikutukset etulinjassa. Taidekeskus KulttuuriKauppilassa toteutettava arktinen ympäristöresidenssi kerää tarinoita ja teoksia arktisen alueen taiteilijoilta ja pohjoisen maiseman kanssa työskenteleviltä tekijöiltä. Ympäristöresidenssin kautta Iin ympäristötaidepuistoon syntyy uusien teosten sarja.

Arktiseen ympäristöresidenssiin kutsutaan ja valitaan taiteilijoita ja tutkijoita, joiden työ liittyy luontoon, maisemaan tai ympäristöön. Erityisesti haemme taiteilijoita, tutkijoita ja tekijöitä, jotka käsittelevät työssään solastalgiaa eli paikkasurua. Paikkasuru tarkoittaa tutun ympäristön muutoksen aiheuttamaa ahdistusta. Ympäristöahdistus ja ympäristösuru voidaan ymmärtää myös laajemmin esimerkiksi sodan tai pakolaisuuden tuottamana paikkasidonnaisena ahdistuksena. 

Ympäristöresidenssiin voivat hakea myös taidetta ja tukimusta yhdistävät tekijät sekä taiteilija-tutkija kollektiivit. Ympäristöresidenssi toteutetaan yhteistyössä Sisältötoimisto Warian kanssa. 

5. Lähde –residenssi

Lähde puisto.

Lisäksi Ii on mukana SmartHospital –hankkeessa, jossa sosiaalisen taiteen residenssitoimintaa toteutetaan sairaalaympäristössä. Sairaalataiteen residenssi tuo taiteen ammattilaisia tiiviiseen yhteistyöhön potilaiden ja henkilökunnan kanssa. Hanketta toteuttaa Oulun yliopistollinen sairaala OYS.

Ii on toteuttajana myös Lumihiutale –tuotannossa, jossa valitaan kuusi eurooppalaista taiteilijaa työskentelemään Oulussa ja sen maaseutumaisilla reuna-alueilla. Taitelijat sijoittuvat residensseihin ja työskentelevät paikallisten yhteisöjen kanssa tutkien ihmisten elämäntapaa, identiteettejä ja arvoja. Hanketta toteuttaa Pohjoinen valokuvakeskus ry.

Iissä toteutettavan tapahtumakokonaisuuden kantavia teemoja ovat ympäristöajattelu, yhteisöllisyys, hyvinvointi ja kestävä kehitys. Toteutus rakentuu Iin vahvan kansainvälisen taidetoimijoiden verkoston, hyvinvointiosaamisen ja kestävän kehityksen asiantuntemuksen varaan.

Lisätiedot

Iissä Oulu2026-toimintoja koordinoi Taidekeskus KulttuuriKauppila.

Vastaava kulttuurituottaja Jetta Huttunen
p. 050 395 313, jetta.huttunen [at] ii.fi

Lisätietoa Oulu2026: oulu2026.eu