Natura alueet

Natura 2000 on Euroopan unionin verkosto, jonka tavoitteena on tukea luonnon monimuotoisuutta.

Pohjois-Pohjanmaalla on nimettynä 211 Natura-aluetta, yhteensä 362 225 hehtaaria, sisältäen sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin mukaisia alueita.

Iissä sijaitsevat Natura-alueet

 • Mursunjärvi - Lammasjärvi - Matilanjärvi - Lamminperä (Kuivaniemi)
 • Kyyttikarinnokka
 • Litokaira
 • Rimpijärvi - Uusijärvi
 • Viitaojanlatvasuo
 • Tuuliaapa - Iso Heposuo
 • Jänessuo (Kuivaniemi)
 • Iso Hirviaapa - Lähteenaapa (Kuivaniemi)
 • Röyttä
 • Iijoen suisto
 • Kusisuo (Oulu / Ii)
 • Hiastinlahti
 • Veittiaapa (Simo / Kuivaniemi)
 • Iso Saarisuo - Hoikkasuo - Musta-aapa (Simo / Kuivaniemi)

Kohde-esittelyt ja lisätiedot alueista ymparisto.fi verkkopalvelusta: https://www.ymparisto.fi/fi/luonto-vesistot-ja-meri/luonnon-monimuotoisuus/suojelu-ennallistaminen-ja-luonnonhoito/natura-2000-alueet/natura-alueet-pohjois-pohjanmaa