Natura alueet

Ulpukoita Iijoessa
kuva: Ulpukat Iijoessa, Mauri Hietala / © Iin kunta
Natura 2000 on Euroopan unionin verkosto, jonka tavoite on tukea luonnon monimuotoisuutta.

Pohjois-Pohjanmaalla on nimettynä 211 Natura-aluetta ja yhteensä 362 225 hehtaaria, sisältäen sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin mukaisia alueita.

(Alla olevat linkit ohjautuvat ymparisto.fi sivuston kohde-esittelyihin)

Iissä sijaitsevat Natura-alueet

Linkit ohjautuvat Ympäristöhallinnon verkkosivuille kohde-esittelyihin.