Natura alueet

Natura 2000 on Euroopan unionin verkosto, jonka tavoitteena on tukea luonnon monimuotoisuutta.

Pohjois-Pohjanmaalla on nimettynä 211 Natura-aluetta, yhteensä 362 225 hehtaaria, sisältäen sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin mukaisia alueita.

Iissä sijaitsevat Natura-alueet

Linkit ohjautuvat Ympäristöhallinnon verkkosivuille kohde-esittelyihin.