Kalastus

Kalaisat ja puhtaat vedet koukuttavat. Iijoen alaosalla, Raasakan voimalan ja Illin virkistyskalastusalueille lunastetaan vuosittain noin 1000 kalastuslupaa.

Iin kuntaa halkovat Iijoki, Olhavanjoki ja Kuivajoki, jotka olivat muinoin tärkeimpiä Perämeren vesireittejä. Merenrantaviivaa Iissä on yli 50 kilometriä. Saaliskaloja ovat lähes kaikki Suomessa tavattavat kalalajit. Iijoki lähialueineen on myös yksi Suomen tärkeimmistä nahkiaisalueista.

 

Kalastuskohteita Iissä

Kalastusluvat, kalastuskunnat, -alueet ja myyntipaikat Iissä: kalaaiista.fi

Raasakan voimalaitoksen yläpuolinen alue on Iijoen suosituin ympärivuotinen virkistyskalastuskohde. Kesäisin alueelle istutetaan runsaasti pyyntikokoista kirjolohta. Iijoelta pyydetään myös kuhaa, haukea, ahventa sekä satunnaisesti taimenta. Viehekalastukseen tarkoitetulla alueella on kalastus sallittua vain kalastuskuntien luvalla. Myös onkimiseen ja pilkkimiseen tarvitaan lupa. Yläaltaalla järjestetään usein onkikilpailuja. Voimalan alapuolinen alue on suosittu taimenen uistelualue. Osoite: Virkkulantie 254, Ii (patosilta)

Rantakestilässä on hyvät mahdollisuudet kesä- ja talvikalastukseen. Onkimiseen ei tarvitse kalastuslupaa. Alueella on nuotiopaikka (omat puut mukaan), veneenlaskupaikka, veneen polttoainetankkaus- ja wc:n tyhjennyspiste. Mereltä pääsee Rantakestilään merkittyä veneväylää pitkin. Rantakestilässä sijaitsee Suomen ensimmäisen höyrysahan piippu ja kalastuskuntien keskushautomo, joka tuottaa vastakuoriutuneita siian poikasia sekä nahkiaisen toukkia istutuksiin.Osoite: Rantakestiläntie 14, Ii

  • Talvisin Iissä järjestetään useita pilkkikilpailuja ja kesäkuussa suositut Iin kala- ja maalaismarkkinat. Lisätietoa tapahtumista: ii.fi/kalenteri

Iijoen kehittäminen, vesistövisio 2030, Iijokisopimus

Iijoen kehittämisellä tavoitellaan vaelluskalakantojen, erityisesti lohen ja meritaimenen, elvyttämistä sekä joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistämistä. Visioon on sovitettu yhteen vesihoidon, kalatalouden, virkistyskäytön ja elinkeinoelämän tavoitteita ja kehityssuuntia.

Raasakan vesivoimalaitoksen omistaja Pohjolan voiman yhtiö PVO-Vesivoima, Iin kunta ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat ovat sopineet lisäksi toimenpiteistä, joilla edesautetaan lohen, taimenen, siian ja nahkiaisten nousua Iijoen vanhaan luonnonuomaan sekä kehitetään alueen virkistyskäyttöä. Toimenpiteisiin on varattu viidelle vuodelle yhteensä 450 000 euroa, josta Iin kunnan osuus on 150 000 euroa.

Vanha luonnonuoma toimii nykyisellään voimalaitoksen ohijuoksutusreittinä ja tulvauomana. Kesällä vettä juoksutetaan velvoitteena 3,5 kuutiota sekunnissa ja talvella 1,5 (m3/s) Illinhaaraan kautta alajuoksulle. Kuluneen kesän aikana lisävettä on juoksutettu voimayhtiön toimesta vapaaehtoisesti 2–4 m3/s Uiskarin kalatielle kalan nousua varten. Jo viime kesän seurannassa nahkiaisen nousun vanhaan uomaan todettiin onnistuvan virtauksen lisäämisen myötä.

  • Katso videoita ja kuvia: Uiskarin kalatie Facebook sivuilta
  • Iijokisopimus 2019-2023: Tavoitteena on nostaa Iijoen vesistön arvoa mm. palauttamalla vaelluskalojen luonnonkierto Iijokeen, parantaa veden laatua vesistö- ja valuma-aluekunnostuksin, piristää alueen elinkeinoelämää ja matkailua sekä lisätä virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä. Lisätiedot hankkeesta: micropolis.fi/projekti/iijoki-sopimus-2019-2023/